Kvalita

Nekompromisní kvalita  

Jako významný výrobce řešení ochrany proti požáru působí společnost Rf-Technologies v odvětví, kde každý kompromis může mít vážné důsledky. Proto je integrovaná politika kvality filozofií, která se šíří prostřednictvím každého zaměstnance a každého kroku ve výrobních a logistických procesech. V rámci této filozofie celkové kvality se věnuje velká pozornost kvalitě našich dodavatelů . Každý dodavatel je důsledně vybrán a jeho výrobky podléhají pravidelným kontrolám kvality.

Kvalita jako firemní strategie  

Rf-Technologies dodržuje nejen postupy potřebné k roční obnově certifikátu ISO 9001. Výrobní procesy společnosti jsou také podrobeny specifickým auditům , které splňují evropské a národní předpisy. Certifikáty o produktu jsou získávány a obnovovány za přísných kontrol nezávislých externích subjektů .  

Význam kvalitní instalace

Společnost Rf-Technologies je proslulá rozlišeným sortimentem výrobků, který zohledňuje specifické potřeby všech zainteresovaných osob: neustále se zlepšuje snadné používání, pohodlí při montáži a aerodynamické vlastnosti výrobků. Rf-Technologies, společně se svými zákazníky, usiluje o správnou instalaci každého produktu. Zlaté pravidlo je správný produkt ve pravém typu stěny správně utěsněný. To je jediný způsob, jak si být jist, že si produkty po instalaci zachovají svou odolnost proti ohni.