Dělení do požárních úseků

Požární úseky dělí budovu do částí, které jsou navrženy tak, aby zadržely požár.   Požárně dělící konstrukce tyto úseky oddělují od zbytku budovy a po určitý čas tak brání šíření požáru.

Aby byla zajištěna celistvost požárního úseku, musí být každý prostup jeho stěnami a stropy chráněn tak, aby odolal působení ohně.

Rf-Technologies nabízí širokou škálu řešení pro prostupy požárně dělícími konstrukcemi: