Klapka pro odvod kouře a tepla

Klapky a uzávěry pro odvod kouře jsou vhodné pro použití v systémech vzduchotechniky chráněných únikových cest, v systémech přirozeného nebo nuceného větrání. Otevírají se pro odvedení kouře v nouzových situacích, po zbytek doby zachovávají svoji požární odolnost v pohotovostním režimu.