Brandspjällen kan installeras med ett minsta avstånd från en angränsande stödkonstruktion

Minsta distans

Enligt europeisk teststandard måste brandspjäll monteras på ett minimiavstånd på 75 mm från angränsande vägg och 200 mm från ett annat spjäll, såvida inte lösningen har testats med kortare avstånd.

De huvudsakliga Rf-t-brandspjällen har testats och kan därför monteras i en vertikal eller horisontell stödkonstruktion, på mindre avstånd än minimiavståndet som är standard. Inte mindre än90 av klassificeringen av våra brandspjällkvalificerar sig för denna installationsmetod. Det minsta avståndet reduceras till30 mm för cirkulära spjälloch till50 mmmellan två spjäll eller mellan ett spjäll och en vertikal väg och till25 mmmellan ett spjäll och ett golv eller tak.
fig. 1:huvudsakliga cirkulära spjällfig. 2:huvudsakliga rektangulära spjäll

För Rf-t-brandspjäll löser du det så här:aallmän tätning(täckskivor av stenull (150 kg/m³) till ett djup av 400 mm) på sidanmed minsta möjliga avståndoch en tätning som uppfyllergällande klassifikationerförresten av öppningen.
Se den korta presentationen här.
Information om varje spjäll och varje väggtyp anges i installationsanvisningarna på vår webbplats och i den tekniska dokumentationen.