Referensprojekt: Resecentrum Göteborg, Sverige

Referensprojekt: Resecentrum Göteborg, Sverige

  

Total area: 17 100 m2     

Hyresgäster: Utbildningsnämnden, Tele2, Västtrafik, Världskulturbibliotek, Berättarministeriet

Verksamhet: Kontor, Konferenscenter, Resecenter, Restaurant

Leverantör: ABC Vent AB, Borås

Installatör: Caverion Sverige AB

Projektledare: Viktor Areskoug

Brandspjäll: CR60 ONE T24 FDCU, Totalt 109 st

 

Brandspjällen är en för oss en positiv nyhet, enkel att montera och en enkel installation. Det är en mycket enklare lösning av ställdon, med den termiska sensorn inbyggd i skalet, allt på en plats, och öppning av spjällbladet i strömlöst läge med batteri. Den mekaniska termiska säkringen på 72°C, höjer säkerhetsnivån omedelbart efter montering, utan strömförsörjning.

Viktor Areskoug, Caverion