Rookbeheersingskleppen

Hoe werkt een klep voor rook- en warmteafvoer?

Rook wordt als minstens even gevaarlijk beschouwd als vuur.
Rookbeheersingsoplossingen zijn ontworpen om rook en hitte af te voeren in geval van brand, zodat een rookvrije zone gecreëerd wordt met een goede zichtbaarheid om personen te kunnen evacueren. De rookbeheersingsluiken en -kleppen van Rf-Technologies zijn normaal dicht en gaan plaatselijk open in geval van brand.

  1. Rookbeheersingskleppen en –luiken zijn geïnstalleerd in (of aangesloten op) rookbeheersingsschachten en zijn gesloten in wachtstand.
  2. Het openen wordt aangestuurd door de brandcentrale die een signaal stuurt naar het mechanisme.
    De onderste klep trekt verse lucht binnen terwijl de rook langs de bovenste klep wordt afgevoerd.