CE markering

De CE (Conformité Européenne)-markering is een 'paspoort' erkend door elk van de 27 lidstaten van de Europese Unie, waarmee een product in elke lidstaat in de handel gebracht mag worden.
De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de basiscriteria conform een Europese technische norm, die een geharmoniseerde Europese norm (EN) wordt genoemd.
Deze normen zijn vastgelegd om technische belemmeringen in de bouwproductenhandel weg te nemen. Ze vormen de nieuwe standaard waar nationale normen zich op baseren.

De Bouwproductenrichtlijn en de meer recente Bouwproductenverordening hebben geleid tot de CE-markering voor bouwproducten.  

CE en brandwerendheid

De Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG omvat een groot aantal producten die op brandwerendheid getest moeten worden om de CE-markering te mogen aanbrengen. De CE-markering zelf betekent echter niet dat een product brandwerend is voor de beoogde toepassing, m.a.w. dat het voor alle wandtypes en voor alle afdichtingsmethodes brandwerendheidsclassificaties heeft verworven.

Kortom, het correct specificeren en installeren van passieve brandbeveiligingsproducten blijft essentieel voor de brandveiligheid in gebouwen. Zelfs met de CE-markering moet men de brandwerendheidsresultaten van een product verifiëren voor de wandtypes die men wil gaan toepassen in een bouwconstructie. Voor onze producten met CE-markering kunt u deze informatie vinden in het classificatieoverzicht op onze website.

Transparantie en veiligheid

De CE-markering bevat technische informatie in de vorm van gedeclareerde waarden. Het is dus eigenlijk een geharmoniseerde technische datasheet. Samen met de norm geeft het alle benodigde informatie voor ieder die in de bouwsector regels opstelt of opereert om te kunnen beoordelen of een product geschikt is voor een specifieke toepassing in het land van verkoop overeenkomstig de daar geldende regels. 

Uniforme beoordelingsmethodes voor de prestaties van bouwproducten zijn samengesteld in productnormen, bv EN 15650:2010 voor brandkleppen. Brandkleppen worden gecontroleerd aan de hand van strenge criteria met betrekking tot brandwerendheid, duurzaamheid en aeraulische prestaties. Voor de certificeringsprocedure wordt een beroep gedaan op aangemelde instanties, die de certificeringsprocedure verder afhandelen.

CE markering voor brand- en rookbeheersingskleppen

Ingevolge de beschikbaarheid van de productnorm voor brandkleppen EN 15650:2010 moeten fabrikanten in heel Europa de CE-markering op hun brandkleppen aanbrengen sinds 1 september 2012. De EN 12101-8 productnorm voor rookbeheersingskleppen werd in augustus 2011 gepubliceerd. Sinds 1 februari 2013 moeten alle rookbeheersingsproducten CE gemarkeerd zijn.

We verwijzen naar het menu 'classificatie' en 'documenten' om de recentste classificatierapporten en CE prestatieverklaringen te downloaden.