Rökevakuering

Rök anses vara lika farligt som brand, om inte mer.

Rökevakueringslösningar är utformade för att evakuera rök och värme vid brand. De skapar en rökfri zon för att underlätta evakueringen av människor under goda siktförhållanden.

Rf-Technologies rökluckor och spjäll är normalt stängda och öppnas lokalt i händelse av brand.