Kvalitet

Kompromisslös kvalitet

Som en framstående tillverkare av brandbeständiga lösningar är Rf-Technologies aktiv i en sektor där varje kompromiss kan få allvarliga konsekvenser. Det är därför en integrerad kvalitetspolicy är filosofin som sprider sig till varje anställd och i varje steg i produktions- och logistikprocesserna. Som en del av denna filosofi av total kvalitet, läggs stor uppmärksamhet åt kvaliteten på våra leverantörer. Varje leverantör väljs ut noggrant och dess produkter är föremål för regelbundna kvalitetskontroller.

Kvalitet som företagsstrategi

Inte bara följer Rf-Technologies de procedurer som krävs för att få den årliga förnyelsen av ISO 9001-certifieringen. Företagets produktionsprocesser lämnas också till specifika revisioner som uppfyller de europeiska och nationella bestämmelserna. Produktcertifikat erhålls och förnyas under strikta kontroller av oberoende externa organ.

Betydelsen av en kvalitativ installation

Rf-Technologies är känt för sitt differentierade produktsortiment som tar hänsyn till de specifika behoven hos varje inblandad person:användarvänligheten, installationskomforten och de lufttekniska egenskaperna hos produkterna förbättras kontinuerligt. Dag in, dag ut, strävar Rf-Technologies tillsammans med sina kunder efter en korrekt installation av varje produkt. Den gyllene regeln är "den rätta produktenirätt typ av väggförseglad på rätt sätt”. Detta är det enda sättet att vara säker på att produkterna efter installationen bibehåller sina brandbeständiga egenskaper.