Controllers

Styrenheter (masters) och fältmoduler för övervakning och styrning av brandspjäll, rökkontrollspjäll och fönsterluckor, in- och utgångar.