Rättsligt sammanhang

Lokal lagstiftning och europeiska standarder ställer de krav som gäller för brandsäkerhet för byggnader och produkter som ingår däri.

  • Lokal lagstiftning definierar brandcellens typ, dimensioner och brandbeständighet i en byggnad och fastställer kraven på väggenomföringar (dvs. typ, prestanda, fjärrstyrning om tillämpligt)
  • Brandmotståndet hos en produkt testas och certifieras enligt europeiska standarder. För att kontrollera denna information kan marknadsaktörer konsultera klassificeringsrapporterna och eventuellt prestandadeklarationen enligt CE-märkningen.
    läs mer