Rf-Technologies

På Rf-Technologies designar vi innovativa lösningar som ger våra kunder ett effektivt passivt brandskydd.

Vårt fokus på ett specialiserat sortiment gör att vi kan erbjuda våra kunder avancerade lösningar för passivt brandskydd.

Verkligt europeisk

Våra brandcells- och rökevakueringsprodukter garanterar säkerheten för kommersiella och institutionella byggnader över hela Europa:kontorsbyggnader, sjukhus, museer, offentliga byggnader och köpcentrum.

En specialist du kan lita på

Företaget sysselsätter 170 personer vid sina två anläggningar i Belgien (huvudkontor) och Slovakien. Rf-Technologies lösningar är utformade och godkända för alla väggtyper:vertikalt och horisontellt, i betong eller lätta material. De överensstämmer med de strängaste lokala och europeiska standarderna. Rf-Technologies har med sin ledande roll inom området för uppfyllelse av internationella standarder testat sina produkter enligt de europeiska testkriterierna sedan 2004. Företaget var den första leverantören att kunna erbjuda ett komplett sortiment av CE-märkta brandspjäll i februari 2012.

Ladda ner företagsbroschyren