Brandspjäll och klimatanläggningar

Som leverantör av avancerade lösningar för klimatsektorn delar Rf-Technologies gärna med sig information om lufttäthet i överensstämmelse med CE-märkningen.
Luftflödesegenskaperna hos Rf-t-brandspjäll testas därför under första provningen och alla efterföljande produktionskontroller. Detta avsiktliga val är en extra garanti för våra produkters luftflödesegenskaper och av dina klimatanläggningar.

Exceptionella luftflödesegenskaper garanterar anläggningens energi- och akustikprestanda.

Brandspjäll är en del av ventilationssystemet. Därför måste de integreras fullständigt i klimatanläggningen. Luftflödesegenskaperna hos våra spjäll är därför optimerade för att minimera både luftläckage genom tunneln och tryckförlusten som orsakas av bladets närvaro i ventilationskanalen.

Lufttäthet

SS-EN 1751-standarden definierar olika lufttäthetsklasser för brandspjäll beroende på läckagets omfattning. För att uppnå den högre klassen måste en produkts läckage minskas med en faktor på 3;läckaget i ett klass ATC 3 (tidigare C)-system är tre gånger mindre än de i ett klass ATC 4 (tidigare B)-system. Tack vare ett mångsidigt produktprogram har vi optimerat produktionsprocessen för våra brandspjäll för att tillfredsställa de strängaste kraven på marknaden med avseende på läckage:

  • Produktoptimering, genom att lägga till gummitätningar.
  • Testmiljö:investering i extremt känslig kalibrerad utrustning.
  • Produktionsprocess:slumpmässig provning av enskilda spjäll under produktionen.

Rf-t brandspjäll garanterar för närvarande lufttäthet i klass ATC 4 (tidigare B) eller ATC 3 (tidigare C) (ATC 3 är den högsta klassen).

Tryckförlust

Luften som passerar genom ett brandspjäll möter en viss mängd motstånd på grund av bladets närvaro, smältsäkringen och möjligen den mekaniska överföringen i spjälltunneln. Det nya sortimentet av Rf-Technologies brandspjäll garanterar brandmotstånd under en period på upp till 120 minuter, med blad som inte är större än 20 mm tjocka för cirkulära spjäll eller 25 mm tjocka för rektangulära spjäll. Smältsäkringen sitter i spjällbladets axel och den mekaniska överföringen sker helt utanför tunneln. Dessa egenskaper gör detta sortiment till ett av de mest energibesparande lösningarna som för närvarande finns på marknaden.