Sekretess och ansvarsfriskrivning

Allmänt
Dessa användarvillkor gäller på webbplatsen rft.be. Denna webbplats är skapad och förvaltas av Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40 B-9860 Oosterzele. Genom att använda denna webbplats accepterar du att följa användarvillkoren.

Immateriella rättigheter
Texter, ritningar, bilder, filmer, bilder, data, databaser, programvara, definitioner, handels- och domännamn, varumärken, logotyper och andra beståndsdelar på denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter och tillhör Rf-Technologies eller en tredje part. Det är olagligt, utan föregående skriftliga samtycke från Rf-Technologies att spara informationen som erbjuds på och via denna webbplats (annan information än den information som behövs för att kunna konsultera denna webbplats), liksom det är olagligt att reproducera, ändra, publicera , distribuera eller skicka, sälja eller överföra på något annat sätt eller att ge några rättigheter till denna information till tredje part.

Obehörig användning av denna webbplats
Du förbinder dig att (1) inte använda informationen olagligt (2) inte använda webbplatsen så att den skadar, förvandlar, avbryter eller blockerar webbplatsen eller gör webbplatsen mindre effektiv, (3) inte använda webbplatsen för överföring eller utstationering av datavirus eller för överföring eller utstationering av material som är förolämpande, obscent eller hotfullt (4) inte använda webbplatsen på ett sådant sätt att en fysisk eller juridisk persons eller en organisations rättigheter, till exempel rättigheter när det gäller integritet och intellektuell egendom och därutöver, bryts mot (5) inte använda webbplatsen för utstationering och överföring av material för reklam eller reklamändamål utan att begära samtycke av Rf-Technologies, förutom om detta begärdes av mottagaren själv.

Personlig information
Rf-Technologies samlar inte in personuppgifter om de inte tillhandahålls frivilligt. Genom att fylla i och skicka en informationsförfrågan, eller genom att skicka ett e-postmeddelande, ger besökaren Rf-Technologies tillstånd att spara hans eller hennes personuppgifter i en fil som tillhör Rf-Technologies N.V. med inblick i en automatiserad användarprofil, kundhantering, marknadsundersökning och direktmarknadsföring. Angivna data kan överföras till organisationer som är kontraktsmässigt bundna till Rf-Technologies. Insamlingen av personuppgifter via Rf-Technologies och utnyttjandet av Rf-t av dessa uppgifter är strikt i överensstämmelse med bestämmelserna i den belgiska lagen av den 8 december 1992 om skydd för en persons integritet i samband med informationsbehandling. Du har rätt till kontroll och eventuell rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att fritt motsäga dig all behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du kan rikta din begäran om kontroll, rättelse eller protest tillinfo@rft.be.

Automatiskt insamlad icke-personlig information
Rf-Technologies kan samla in icke-personliga data som webbläsartyp eller IP-adress, operativsystemet som du använder eller domännamnet på webbplatsen från vilken du kommer till eller till vilken du lämnar Rf-Technologies webbplats.

Cookies (kakor)
Under ett besök på webbplatsen kan så kallade "cookies" eller ”kakor” automatiskt läggas på din dator. Dessa data hjälper oss att bättre anpassa vår webbplats till våra besökares önskemål och preferenser. Med de flesta webbläsare kan du ta bort "cookies" från hårddisken, ignorera dem eller få en varning innan en "cookie" installeras. Konsultera anvisningarna eller hjälpfunktionen för din webbläsare för mer information.

Rf-Technologies ansvar
Information på webbplatsen
Information, programvara, produkter och tjänster ("informationen") som erbjuds på eller via denna webbplats kan innehålla alla typer av fel. Rf-Technologies ansvarar inte för informationens lämplighet, tillförlitlighet, aktualitet eller riktighet. Informationen tillhandahålls och reproduceras utan garantier. Rf-Technologies ansvarar inte heller för eventuella virus som kan uppstå på webbplatsen trots de försiktighetsåtgärder som vidtas. Rf-Technologies förbehåller sig rätten att ändra informationen på webbplatsen när som helst.

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller webbsidor hos tredje part eller andra parter eller kan hänvisa till dem på ett eller annat sätt. Rf-Technologies har ingen kontroll över innehållet eller övriga funktioner på dessa webbplatser eller webbsidor och är under inga omständigheter ansvariga för innehållet eller funktionerna hos dem. Införandet av länkar från Rf-Technologies sida innebär inte ett implicit godkännande av innehållet på dessa webbplatser eller webbsidor.

Rådgivning via webbplatsen
Rf-Technologies kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt rådgivning på webbplatsen om att ta några medicinska, juridiska, finansiella eller andra personliga eller affärsmässiga beslut. Dessa råd ges utan garanti. Kontakta en expert för ytterligare information om de råd som ges för din specifika situation.

Tillämplig lagstiftning och behöriga domstolar
Den belgiska lagstiftningen är tillämplig på denna webbplats med undantag för belgiska hänvisningsregler från den belgiska internationella privaträtten. Vid tvister är endast domstolar i Gent auktoriserade.