Sekretess och ansvarsfriskrivning

Allmänt
Dessa användarvillkor gäller på webbplatsen rft.be. Denna webbplats är skapad och förvaltas av Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40 B-9860 Oosterzele. Genom att använda denna webbplats accepterar du att följa användarvillkoren.

Immateriella rättigheter
Texter, ritningar, bilder, filmer, bilder, data, databaser, programvara, definitioner, handels- och domännamn, varumärken, logotyper och andra beståndsdelar på denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter och tillhör Rf-Technologies eller en tredje part. Det är olagligt, utan föregående skriftliga samtycke från Rf-Technologies att spara informationen som erbjuds på och via denna webbplats (annan information än den information som behövs för att kunna konsultera denna webbplats), liksom det är olagligt att reproducera, ändra, publicera , distribuera eller skicka, sälja eller överföra på något annat sätt eller att ge några rättigheter till denna information till tredje part.

Obehörig användning av denna webbplats
Du förbinder dig att (1) inte använda informationen olagligt (2) inte använda webbplatsen så att den skadar, förvandlar, avbryter eller blockerar webbplatsen eller gör webbplatsen mindre effektiv, (3) inte använda webbplatsen för överföring eller utstationering av datavirus eller för överföring eller utstationering av material som är förolämpande, obscent eller hotfullt (4) inte använda webbplatsen på ett sådant sätt att en fysisk eller juridisk persons eller en organisations rättigheter, till exempel rättigheter när det gäller integritet och intellektuell egendom och därutöver, bryts mot (5) inte använda webbplatsen för utstationering och överföring av material för reklam eller reklamändamål utan att begära samtycke av Rf-Technologies, förutom om detta begärdes av mottagaren själv.

Personlig information
Rf-Technologies samlar inte in personuppgifter om de inte tillhandahålls frivilligt. Genom att fylla i och skicka en informationsförfrågan, eller genom att skicka ett e-postmeddelande, ger besökaren Rf-Technologies tillstånd att spara hans eller hennes personuppgifter i en fil som tillhör Rf-Technologies N.V. med inblick i en automatiserad användarprofil, kundhantering, marknadsundersökning och direktmarknadsföring. Angivna data kan överföras till organisationer som är kontraktsmässigt bundna till Rf-Technologies. Insamlingen av personuppgifter via Rf-Technologies och utnyttjandet av Rf-t av dessa uppgifter är strikt i överensstämmelse med bestämmelserna i den belgiska lagen av den 8 december 1992 om skydd för en persons integritet i samband med informationsbehandling. Du har rätt till kontroll och eventuell rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att fritt motsäga dig all behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring. Du kan rikta din begäran om kontroll, rättelse eller protest tillinfo@rft.be.

Automatiskt insamlad icke-personlig information
Rf-Technologies kan samla in icke-personliga data som webbläsartyp eller IP-adress, operativsystemet som du använder eller domännamnet på webbplatsen från vilken du kommer till eller till vilken du lämnar Rf-Technologies webbplats.

Cookies (kakor)
Under ett besök på webbplatsen kan så kallade "cookies" eller ”kakor” automatiskt läggas på din dator. Dessa data hjälper oss att bättre anpassa vår webbplats till våra besökares önskemål och preferenser. Med de flesta webbläsare kan du ta bort "cookies" från hårddisken, ignorera dem eller få en varning innan en "cookie" installeras. Konsultera anvisningarna eller hjälpfunktionen för din webbläsare för mer information.

Rf-Technologies ansvar
Information på webbplatsen
Information, programvara, produkter och tjänster ("informationen") som erbjuds på eller via denna webbplats kan innehålla alla typer av fel. Rf-Technologies ansvarar inte för informationens lämplighet, tillförlitlighet, aktualitet eller riktighet. Informationen tillhandahålls och reproduceras utan garantier. Rf-Technologies ansvarar inte heller för eventuella virus som kan uppstå på webbplatsen trots de försiktighetsåtgärder som vidtas. Rf-Technologies förbehåller sig rätten att ändra informationen på webbplatsen när som helst.

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser eller webbsidor hos tredje part eller andra parter eller kan hänvisa till dem på ett eller annat sätt. Rf-Technologies har ingen kontroll över innehållet eller övriga funktioner på dessa webbplatser eller webbsidor och är under inga omständigheter ansvariga för innehållet eller funktionerna hos dem. Införandet av länkar från Rf-Technologies sida innebär inte ett implicit godkännande av innehållet på dessa webbplatser eller webbsidor.

Rådgivning via webbplatsen
Rf-Technologies kan inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt rådgivning på webbplatsen om att ta några medicinska, juridiska, finansiella eller andra personliga eller affärsmässiga beslut. Dessa råd ges utan garanti. Kontakta en expert för ytterligare information om de råd som ges för din specifika situation.

Tillämplig lagstiftning och behöriga domstolar
Den belgiska lagstiftningen är tillämplig på denna webbplats med undantag för belgiska hänvisningsregler från den belgiska internationella privaträtten. Vid tvister är endast domstolar i Gent auktoriserade.
 

Webbplatsen academy-rft.eu & cookiepolicy

Rf-Technologies lägger stor vikt vid din integritet och skyddet av dina personuppgifter. I denna cookiepolicy förklarar vi hur vi hanterar de personuppgifter som vi samlar in via cookies, vad vi gör med dem och hur vi behandlar dessa data. Det är viktigt för oss att skapa och upprätthålla en miljö där användarna av vår online-miljö kan vara säkra på att deras information inte missbrukas.

Tillämpningsområde Denna webbplats och tillhörande cookies hanteras av Rf-Technologies med huvudkontor på Ambachtstraat 40, 9860 Oosterzele, momsregistreringsnummer BE0427205519. Vi agerar som ansvarig för behandlingen när vi behandlar användarnas personuppgifter i vår online-miljö genom cookies.

Vi följer tillämpliga lagar om dataskydd, såsom Allmänna dataskyddsförordningen nr. 2016/679 (GDPR) och nationell lagstiftning om dataskydd. Denna lagstiftning rör skyddet av dina personuppgifter och ger dig rättigheter avseende dessa personuppgifter.

Syftet med denna policy är att ange vilka personuppgifter vi samlar in genom cookies och hur vi använder dina data efter att du har besökt vår webbplats via en stationär dator, surfplatta, smartphone eller annan enhet där cookies är installerade.

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som innehåller små informationsbitar och lagrar information, som till exempel dina språkpreferenser, när du besöker vår webbplats. Dessa cookies lagras på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker vår webbplats. Cookies kan innehålla personidentifierande data, men det är inte alltid fallet.

När du återbesöker webbplatsen vid en senare tidpunkt skickar denna cookie information till webbplatsen så att webbplatsen känner igen din webbläsare och till exempel kan komma ihåg dina språkpreferenser. Vissa cookies gör det också möjligt att aktivera vissa funktioner på en webbplats eller mäta hur webbplatsbesökare använder vår webbplats så att vi kan använda denna information för att optimera webbplatsen.

Cookies har ofta ett utgångsdatum vilket innebär att de automatiskt tas bort efter en viss tid. Vissa cookies tas bort omedelbart efter att webbläsaren stängs, som sessionscookies, medan andra cookies förblir på din enhet under en längre tid.

Vilka typer av cookies använder vi och varför? Strikt nödvändiga / väsentliga och funktionella cookies

De strikt nödvändiga cookies är avgörande för att kunna navigera på webbplatsen och använda de erbjudna funktionerna. Funktionella cookies kommer ihåg de val du har gjort, som till exempel landet du besöker webbplatsen från, språkvalet och sökparametrarna. Utan dessa cookies kan begärda tjänster, såsom att spara dina inloggningsuppgifter eller objekten i en varukorg, inte tillhandahållas. Dessa cookies säkerställer således att vi kan erbjuda dig en trevligare upplevelse som bättre motsvarar dina val. Dessa cookies kan inte följa din surfaktivitet på andra webbplatser.

Vi kan installera dessa cookies utan att be om ditt samtycke.

Cookie Källa Syfte / Funktion Utgångsdatum _grecaptcha gstatic.com Denna cookie används för att skilja människor från robotar. Detta är fördelaktigt för webbplatsen för att generera giltiga rapporter om användningen av webbplatsen. Permanent _GRECAPTCHA google.com Denna cookie används för att skilja människor från robotar. Detta är fördelaktigt för webbplatsen för att generera giltiga rapporter om användningen av webbplatsen. 180 dagar bscookie linkedin.com Används för att komma ihåg att en inloggad användare har verifierats med tvåfaktorsautentisering och tidigare har loggat in. 1 år li_gc linkedin.com Sparar användarens cookie-samtyckesstatus för aktuellt domännamn. 180 dagar rc::a gstatic.com Denna cookie används för att skilja människor från robotar. Detta är fördelaktigt för webbplatsen för att generera giltiga rapporter om användningen av webbplatsen. Permanent rc::b gstatic.com Denna cookie används för att skilja människor från robotar. Sessionens längd rc::c gstatic.com Denna cookie används för att skilja människor från robotar. Sessionens längd Cookies för analytiska och statistiska ändamål

Dessa cookies samlar in anonym information om hur människor använder vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att ta reda på hur kunderna kommer till vår webbplats, hur de navigerar på eller använder vår webbplats och vad som kan förbättras, såsom navigering, köpupplevelse och marknadsföringskampanjer. De data som lagras av dessa cookies innehåller ingen personlig information som kan användas för att identifiera din identitet.

Vi använder också tjänster från tredje parter som Google Analytics för att samla in information om besökare på vår webbplats. Denna information aggregeras för att bestämma antalet besök, genomsnittlig besökstid, visade sidor etc. Vi använder denna information för att mäta användningen av webbplatsen och för att förbättra innehållet och värdet av vår webbplats. För mer information om hur Google behandlar dina uppgifter, se Google Analytics-webbplatsen. För användningen av dessa “tredjeparts” cookies för analytiska ändamål krävs ditt förhands samtycke. Dessa cookies installeras därf