Brandcellsindelning

Brandcellsindelning är en uppdelning av en byggnad i brandceller, som är utformade för att stå emot och begränsa en brand. En brandcell är avskild från resten av byggnaden genom en kontinuerlig konstruktion som stoppar branden under en viss tid.

För att säkerställa brandcellens integritet bör varje öppning genom dess väggar och golv skyddas för att upprätthålla brandskyddet.

Rf-Technologies erbjuder ett brett utbud av brandcellslösningar: