SC+ - Cirkulärt brandspjäll med smältsäkring.

Cirkulärt brandspjäll med smältsäkring med brandbeständighet upp till 120 minuter, utrustad med smältsäkring. Spjället sätts in i en metallventilationskanal med samma diameter och hålls på plats tack vare gummitätningsringen.

SC+60

Cirkulärt brandspjäll med smältsäkring med brandbeständighet på 60 minuter.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
  • Minimalt avstånd tillåtet
Till denna produkt

SC+90

Cirkulärt brandspjäll med smältsäkring med brandbeständighet på 90 minuter.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
  • Minimalt avstånd tillåtet
Till denna produkt

SC+120

Cirkulärt brandspjäll med smältsäkring med brandbeständighet på 120 minuter.

fördelar

  • Enkel att installera
  • Inget utrymme försvinner vid väggenomföringen
  • Minimalt avstånd tillåtet
Till denna produkt