AVANTAGE 2V60 - Rökgaskontrollucka

Avantage röklucka, dubbel lucka (2V).

fördelar

 • Överlägsen lufttäthet (testad vid 1 500 Pa)
 • Optimal fri luftpassage och minimalt tryckfall
 • 2V-modell med förenklad manuell återställning (stängning)

Funktioner

 • 2 luckor
 • Brandmotstånd 60 minuter

Komponenter

Komponenter
 1. 2 luckor (2V)
 2. Aluminiumram
 3. Lås + nyckel
 4. Anslutningsfack
 5. Blockeringsmekanism + automatisk låsning vid 90°
 6. Produktidentifikation
 7. Centralstöd (2V)
 8. Främre skyddsgaller (obligatoriskt)