Europeiska bestämmelser

Byggproduktdirektivet tillkom 1989 för att undanröja eventuella tekniska hinder för handeln inom Europeiska unionen (som ett resultat av de olika och ofta protektionistiska nationella bestämmelserna). Därefter har direktivet ersatts av EU:s byggproduktförordning (nr 305/2011) för marknadsföring av byggprodukter.

Denna förordning harmoniserar metoderna för att utvärdera prestandan hos byggprodukter. För brandspjäll sammanfattas utvärderingskriterierna i en harmoniserad europeisk standard (hEN). Den harmoniserade standarden syftar inte till att harmonisera nationella bestämmelser:Medlemsstaterna och den offentliga och privata sektorns upphandlare är fria att ställa egna krav på utförandet av arbeten och därmed produkter. Vad standarden harmoniserar är testmetoderna, metoderna för deklaration av värdena för produktprestanda och metoden för bedömning av överensstämmelse.

1. Europeiska tester – europeisk teststandard

2. Klassificeringsrapport – europeisk klassificering

3. Certifikat om konstant prestanda, prestandadeklaration – europeisk produktstandard

I sin banbrytande roll när det gäller överensstämmelse med internationella standarder har Rf-Technologies testat sina produkter enligt de europeiska testkriterierna sedan 2004.
Företaget var den första leverantören som kunde erbjuda ett komplett utbud av CE-märkta brandspjäll i februari 2012.

Läs mer