ONE-X - Fjäderåtergångsmotor med integrerad kommunikationsmodul

ONE-X är ett fjäderåtergångsställdon med integrerad kommunikationsmodul. Med ONE-X kan hela sortimentet av Rf-t brandspjäll manövreras automatiskt och på distans. När fjäderreturmotorn aktiveras för den spjällbladet till sitt vänteläge. Om spänningen bryts eller om temperaturen i luftkanalen överstiger 72°C, för den internt spända fjädern spjället till säkerhetsläge. Manuell återarmning av fjäderåtergångsmotorn sker med ett vanligt 9 V-batteri. Tack vare den integrerade kommunikationsmodulen kan du använda en ZENiX-styrenhet för att läsa av brandspjällets status och fjärrstyra det. Via busskommunikation är det möjligt att läsa av brandspjällets status även när strömförsörjningen på brandspjället ännu inte är ansluten. 3 lysdioder på ONE-X visar spjällets status, busskommunikationens status och eventuella felmeddelanden. ONE-X finns i 2 varianter: 24 V och 230 V.

fördelar

 • Integrerad lösning sparar installationstid och minskar antalet felkopplingar
 • Fördefinierad adress - ingen konfiguration krävs
 • Serviceläge för individuell ventiltestning
 • 3 lysdioder indikerar status, busskommunikation och fel
 • Låg energiförbrukning

Funktioner

 • Märkspänning ONE-X 24: 24 V AC/DC (-10%/+20%)
 • Märkspänning ONE-X 230: 230 V AC (±15%)
 • Strömförbrukning i standby-läge: 24 V AC/DC: 0,28 W; 230 V AC: 0,57 W
 • Energiförbrukning vid uppladdning: 4,2 W
 • IP54

Komponenter

Komponenter
 1. Aktiveringsknapp
 2. Postionsindikator spjällblad
 3. LED röd: status
 4. Batterifack
 5. LED blå: kommunikation
 6. LED orange: felmeddelande
 7. Matning
 8. Busskabel
 9. Busskabel