ZENiX 1SDST - Fältmodul för övervakning och styrning av 1 motoriserat rökkontrollspjäll med ST-kontakter

Fältmodulen ZENiX 1SDST används för att övervaka och styra 1 motoriserat rökkontrollspjäll med 24 V servomotor med ST-kontakter. Ingen konfiguration krävs eftersom den har en fördefinierad adress.

fördelar

 • Lämplig för en 24 V servomotor för rökgasrening med ST-kontakt, t.ex. en BLE24ST, BE24ST, BEN24ST, BEE24ST,...
 • Fördefinierad adress: ingen adressering eller konfiguration av fältmodulen krävs
 • Fungerar även utan 230 V strömförsörjning på fältmodulen: ventilens aktuella position överförs, men ventilbladet kan inte röra sig utan strömförsörjning
 • Servomotor isolerad från elnätet med en transformator
 • Lysdioder indikerar ventilposition, busskommunikation och felstatus

Funktioner

 • Anslutning till ett 24 V rökskyddsställdon med ST-kontakt
 • Nominell spänning: 230 V AC
 • Strömförbrukning: 300 mW + ställdonets förbrukning
 • För kabelbestämning: 18 VA
 • Kapslingsklass IP54
 • CE enligt 2004/108/EG och 2006/95/C