ZENiX 1SSH - Fältmodul för övervakning och styrning av 1 motoriserad röklucka

Fältmodulen ZENiX 1SSH används för att övervaka och styra 1 24 V motoriserad rökskyddslucka. Luckans servomotor aktiveras via 2 ledningar: genom att vända polariteten kan luckan röra sig i den andra riktningen. ZENiX 1SSH har 4 digitala ingångar och 2 reläutgångar.

fördelar

 • Lämplig för en 24 V servomotor för rökkontrolljalusi med 2 ledningar (omvänd polaritet), t.ex. KAM MP
 • Fördefinierad adress: ingen adressering eller konfiguration av fältmodulen krävs
 • Fungerar även utan 230 V matning på fältmodulen: information om status för de digitala ingångarna överförs
 • Servomotor isolerad från elnätet med en transformator

Funktioner

 • Anslutning till ett 24 V DC-ställdon med omvänd polaritet (2-tråd)
 • 4 digitala ingångar, potentialfri
 • 2 digitala utgångar, NO-reläer
 • Nominell spänning: 230 V AC
 • Strömförbrukning: 200 mW + ställdonets förbrukning
 • För kabelbestämning: 18 VA
 • Kapslingsklass IP54
 • CE enligt 2004/108/EG och 2006/95/C