CU2L - Rektangulärt brand/brandgasspjäll för stora dimensioner upp till 120’

Brand/brandgasspjäll med en förlängning av höljet på en eller bägge sidor så att spjällbladet inte sticker ut utanför spjället. Denna variant gör det möjligt att ansluta ett galler eller en böj direkt på spjällets fläns eller att använda en cirkulär anslutning.

fördelar

 • Stora dimensioner
 • Många alternativ och varianter
 • Batterimontage är testat i betongvägg
 • Modell tillgänglig för användning i explosionsfarliga atmosfärer

Funktioner

 • Förlängning: a = Hn / 2-230 mm (på sidan av mekanismen); b = Hn / 2-100 mm (på väggsidan)

Komponenter

Komponenter
 1. Anslutningsfläns PG30
 2. Hölje av eldfast material
 3. Spjällblad
 4. Aktiveringsmekanism
 5. Tätning för kalla gaser
 6. Stopplist
 7. Svällande list
 8. Överföring med låsning (öppen el. stängd)
 9. Smältsäkring
 10. Produktidentifikation
 11. Grafitremsa
 12. Positioneringsindikering