ZENiX-500 - Styrenhet (master) för 500 fältmoduler (1000 element)

ZENiX-500-styrenheten (master) övervakar och styr brandspjäll, rökkontrollspjäll och fönsterluckor, samt digitala in- och utgångar. Varje ZENiX-500-styrenhet hanterar upp till 500 fältmoduler eller 1000 element. Flera ZENiX-styrenheter kan anslutas till ett enda nätverk. ZENiX-500-styrenheten kan användas som en fristående lösning eller integreras i ett BMS-system via en BACnet IP-anslutning.

fördelar

 • ZENiX-500 identifierar och adresserar automatiskt alla fältmoduler under datapunktskontrollen
 • Systemvalidering kräver endast att ZENiX-500-styrenheten är påslagen
 • Integrerat ZENiX Web-verktyg identifierar den exakta platsen för eventuella kabelfel
 • Lysdioder indikerar status för busskommunikation, larm och fel
 • Fullständig (matris-) programmering möjlig, inklusive prioriteringar, flera larmnivåer, villkorliga larm...
 • Integrerad BACnet IP-port för anslutning till BMS och andra system

Funktioner

 • Nominell spänning: 230 V AC
 • Energiförbrukning: 40 W
 • För kabelbestämning: 25 VA
 • Integrerad Ethernet-port, med RJ45-kontakt
 • Integrerat 250V AC 2A relä (NO/NC)
 • Montering på DIN-skena
 • IP20
 • CE enligt 2004/108/EG och 2006/95/C