ZENiX-500 DI16 - Fältmodul med 16 potentialfria digitala ingångar

ZENiX-500 DI16-modulen fungerar tillsammans med ZENiX-500-styrenheten (master) och ger 16 potentialfria digitala ingångar. Modulen kan användas för att ansluta larmingångar till branddetekteringssystem (matris). Modulen strömförsörjs av ZENiX-500-styrenheten, som den kan kopplas till (modulär design). Varje ingång har en motsvarande lysdiod.

fördelar

  • Lämplig för 16 digitala ingångar
  • Modulär design: snäpps fast på ZENiX-500-styrenheten
  • Fördefinierad adress: ingen adressering eller konfiguration av fältmodulen krävs
  • Lysdioder indikerar ingångarnas status
  • Kan monteras direkt på en DIN-skena

Funktioner

  • 16 digitala ingångar, potentialfri
  • Nominell spänning: 24V AC, matas direkt från ZENiX-500 styrenheten
  • CE enligt 2004/108/EG och 2006/95/C